martes, 2 de mayo de 2017

BASES CONCURS PALANQUES 2017Concurs “Les palanques en Vídeo 2017” • Els equips estaran formats por 4 persones.
 • La composició dels equips caldrà comunicar-la al tutor/a.
 • El vídeo tindrà una duració màxima de 3 minuts.
 • El vídeo cal que estiga en valencià, ja que es de l'assignatura de C. Naturals .
 • Al vídeo hauràn d’ aparèixer exemples reials dels tres tipus de palanques, explicant en cada un del tipus el seus diferents elements. Es podran utilitzar per completar l'explicació murals, esquemes...
 • Caldrà utilitzar cada tipus de palanca per tal de veure el seu funcionament.
 • Es valorarà principalment el contingut del vídeo.
 • Els vídeos s'entregaran en un llapis USB.
 • La participació en aquest treball es voluntària. Us recomanem a tots participar ja que aquells que participen tindran un positiu a C. Naturals. Qui no participe no tindrà nota negativa.
 • Els vídeos es penjaran al Blog “Una Mochila llena de...” on hi haurà un procediment de votació.
 • El vídeo guanyador serà el que me vots tinga al blog, més els concedits pels professors del nivell. En cas d'empat decidiran els professors. L'equip guanyador tindrà, a banda del positiu, un premi relacionat amb la ciència.
 • El premi es podrà declarar desert.
 • Data màxima d'entrega del vídeo: 17/05/2017
 • Data inici votacions en web: 19/05/2017
 • Datà màxima per votar: 26/05/2017No hay comentarios:

Publicar un comentario