miércoles, 13 de mayo de 2015

Concurs “Les palanques en Vídeo 2015"

Concurs “Les palanques en Vídeo 2015"

Els equips estaran formats por un màxim de 5 persones i un mínim de 3.
Els equips caldrà entregar-los per escrit a un dels dos tutors. Una vegada entregats no es podrà canviar la composició del mateix.
El vídeo tindrà una duració màxima de 3 minuts.
El vídeo cal que estiga en valencià, ja que es de l'assignatura de C. Naturals .
Al vídeo tindran que aparéixer exemples reials dels tres tipus de palanques, explicant en cada un del tipus el seus diferents elements. Es podran utilitzar per completar l'explicació murals, esquemes...
Caldrà utilitzar cada tipus de palanca per tal de veure el seu funcionament.
Es valorarà principalment el contingut del vídeo, encara que el muntatge i l’estètica també es tindran en conter.
Els vídeos s'entregaran en un llapis o targeta SD de memòria.
La participació en aquest treball es voluntària, tots aquells que participen tindran un positiu a C. Naturals. Qui no participe no tindrà nota negativa.
Els vídeos es penjaran al Blog “Una Mochila llena de...” on hi haurà un procediment de votació.
El vídeo guanyador serà el que me vots tinga al blog, més els concedits pels professors del nivell. En cas d'empat decidiran els professors. L'equip guanyador tindrà, a banda del positiu, un premi relacionat amb la ciència.
El premi es podrà declarar desert.
Data màxima d'entrega del vídeo: 28/05/2015
Data inici votacions en web: 03/06/2015

Datà màxima per votar: 10/06/2015