jueves, 2 de febrero de 2012

Concurs “Les palanques en Vídeo”


Concurs “Les palanques en Vídeo”

Els equips estaran formats por un màxim de 5 persones i un mínim de 3.
El vídeo tendrà una duració màxima de 3 minuts.
El vídeo cal que estiga en valencià, ja que es de l'assignatura de C. del Medi .
Al vídeo tindran que aparéixer exemples reials dels tres tipus de palanques, explicant en cada un del tipus el seus diferents elements. Es podran utilitzar per completar l'explicació murals, esquemes...
Caldrà utilitzar cada tipus de palanca per tal de veure el seu funcionament.
Els vídeos s'entregaran en un llapis o targeta SD de memòria.
La participació en aquest treball es voluntària, tots aquells que participen tindran un positiu a C. del Medi. Qui no participe no tindrà nota negativa.
Els vídeos es penjaran al Blog “Los alumnos de Gabi” on hi haurà un procediment de votació.
El vídeo guanyador serà el que me vots tinga al blog, més els concedits pel professor. En cas d'empat decidirà el professor. L'equip guanyador tindrà, a banda del positiu, un premi relacionat amb la ciència.
El premi es podrà declarar desert.
Data màxima d'entrega del vídeo: 15-02-2012
Data inici votacions en web: 17-02-2012
Datà màxima per votar: 24-02-2012

No hay comentarios:

Publicar un comentario